Dil Sınırların Ötesinde Yardım

Biz, tercüme bürosu değiliz; ancak proje katılımcılarımız için, örnegin resmi makamlarla yapılacak olan yazışmalar ya da belgelerin tercüme edilmesinde severek yardımcı olmaktayız. Buradaki amacımız, dilden kaynaklanan olası engellerin önüne geçmektir.

Salon Kiralama Hizmeti

Düğün gibi özel günleriniz için, salon kiralamak isterseniz bize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Kontakt

Türk-Alman Sağlık Vakfı

Entegrasyon, iş hayatına yönelik yeni nitelikler kazandırma, eğitim, dil öğrenimine destek, bilgilendirme ve danışma gibi alanlarda etkindir. 1988 yılında kurulan vakfımızın birinci amacı, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenlere özgü sağlık sorunlarını araştırmak, gerekli tıbbi ve sosyal önlemleri tespit edip uygulamaktı.

Dünyanın Dört bir yanından

Geçtiğimiz 30 yılda, vakfımızın faaliyet gösterdiği alanlar önemli ölçüde genişlemiştir. Bugün, dünyanın dört bir yanından gelen göçmen kökenli insanların, Almanya’daki yaşam şartlarına ayak uydurabilemeleri için, onlara yardımcı ve destek olmaktayız. Türk-Alman Sağlık Vakfı; anaokul çağındaki çocuklardan yaşlılara, Almanya`ya ilk adım atmalarından evlerde enerji tasarrufuna, kalifiye eğitimden bakım sigortasına kadar birçok farklı alanda, kültürlerarası iletişimde insanları, kurum ve kuruluşları destekler.

Yakın Çalışma

Gießen ve çevresinin yanısıra, Hessen Eyaleti ve Almanya genelinde birçok projeye imza attık. Bunlardan bazıları başarılı bir şekilde sonuçlanırken, diğerleri halen devam etmektedir.
Projelerimizin tamamı, farklı şehir ve belediyelerde, farklı işbirlikçi kurumlarla tekrarlanabilir niteliktedir. Türk-Alman Sağlık Vakfı, toplumsal değişimin ve toplumsal olayların anlaşılması ve ardından uygun önlemlerin alınmasını sağlar. Bunun için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla sağlık, göç ve sosyal alanlarda işbirliği yapar. Yeni veriler ışığında günbegün yeni konsept ve projeleri hayata geçirir.

Erken başlangıç/ Doğru Başlangıç

Erken başlangıç/ Doğru Başlangıç başarılı bir okul kariyerine sahip olabilmek ve anaokuluna uyum sağlayabilmek icin; dilin geliştirilmesi, kültürlerarası eğitimin artırılması ve ebeveynlerle, birlikte ortak hareket etmek ile mümkündür.

Kültürlerarası poliklinik

Kültürlerarası poliklinik, Gießen ve Marburg Üniversite Hastanesi`nde (UKGM) olduğu gibi, Almanya`daki diğer hastanelerde göçmenler için ameliyatlarda tıbbi bakımın gelişimine katkıda bulunur.

Aşırılığa Karşı Tedbirler/Önleme

Aşırılığa karşı güvenlik; çocukları, ergenlik çağındaki gençleri ve aileleri bu aşırı örgüt gruplarının olası tehlikelerine karşı eğitmeye yardımcı olur.

Enerji Tasarrufu Kampanyası

Hessen Enerji Tasarrufu Kampanyası, Türk kökenli mülk sahipleri ve kiracıları, ısınma ve elektrikten tasarruf etme olanakları konusunda kendi dillerinde anlaşılır bir şekilde aydınlatıyor/aydınlatmaktadır.

Gesundheitsmentoren

Das Projekt zielt darauf ab, die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung durch die Vernetzungen von Ärzten, Kliniken und Sozialdiensten zu verbessern.

Çalışmalarımız, derneğimiz ve projelerimiz hakkında sorularınız mı var?

Türk-
Alman
Sağlık
Vakfı