Unser Projekte

Sağlık ve bakım mesleklerine giriş için göçmenleri harekete gecirme, göcmenlere danışmanlık ve Koçlu

Günümüzdeki demografik değişime bağlı olarak sağlık ve bakım mesleklerinde kalifiye eleman açığı bulunmaktadır. PriceWaterhouseCoopers (PwC) ve Darmstadt finans araştırma ensitütüsü‘nün(WifOR) verilerine göre, 2030 yılında 480.000 hasta bakıcısı ve yardımcısı mesleklerinde açık iş pozisyonu oluşacaktır. Almanya Sağlık Bakanlığı’nın öngörüsüne göre, 2010 yılından 2050 yılında kadar bakıma muhtaç kişi sayısı iki katına çıkacaktır (2.42 milyondan 4.37 milyona). Bu durum sağlık ve bakım alanlarındaki eleman ihtiyacını daha da arttıracaktır. Yabancı kökenli hasta sayısının da artmasıyla birlikte, kültürel ihtiyaçları tanıyan farklı kültürden kalifiye elemana daha fazla ihtiyaç olacaktır. Bakım hizmetlerinde çift dilli ve farklı kültürleri tanıyan elemanlar gitgide daha çok aranacaktır.

Amaç

Sağlık ve bakım alanındaki eleman eksikliği, potansiyelleri yeterince kullanılmayan kişilerin uygun eğitimi ile çözülebilir.
Proje iki temel toplumsal sorumluluğu yerine getirmektedir:

  1. Sağlık ve bakım alanlarında mevcut bulunan ve gelecekte artacak eleman açığını gidermek
  2. 25 yaş altı gençlerin ve 25 yaş üstü genç yetişkinlerin, özellikle göçmen kökenli kadınların iş hayatına entegrasyonunu sağlamak

Projenin amacı; genç mezunlara şimdiye kadar göçmenlerin yeterince temsil edilmediği ancak gelecekte çok eleman açığının oluşacağının öngörüldüğü mesleklere yönlendirerek, özellikle göçmen kökenli kadınların iş hayatına başlamalarının veya kaldıkları yerden devam etmelerininin kolaylaştırılmasını sağlamaktır. Bilhassa hali hazirda yabancı bir okul veya mesleki diploması olan ve bu nedenle doğrudan Alman eğitim ve işgücü piyasasına açık olan kadınlara yönler çevirilmelidir.

Hedef Kitle

Proje Hedefleri

Sağlık ve bakım alanında meslekleri eğitimi (Ausbildung) yapılan meslekler

İletişim: Ayla Gediz