Unser Projekte

Şehrimizin Ortasındaki Camimiz

Proje Fikri

1960’larda işçi göçünün başlamasından bu yana göçmenler, dini vazifeleri için derneklerde örgütlenmeye ve buluşmaya başlamışlardır. Bu dernekler ev sahibi Alman toplumu tarafından kapalı ve kendilerinin ulaşamayacağı bir sistem olarak algılanmaktadır.
Bu durum, çoğu zaman güvensizlik ve endişe hissine ve aynı toplum içerisinde paralel yaşantılar sürmeye sebep olmaktadır. Bu durum bireylerin potansiyellerini, toplumsal ihtiyaçlar için en uygun şekilde kullanabilmesi engellenmiştir.

Hedefler

Proje yapısı

Sonuçlar

Proje değerlendirildi ve sonuçlar, oluşturulan ağın bağımsız bir şekilde ilerleyebilmesi için el kitabı halinde yayınlandı.

İletişim: Sabine Gerbich