Unser Projekte

Kültürel Farklılıklara Göre Yaşlı ve Hasta Bakımı

Almanya’daki tüm bölgeleri, yaşlanmaya başlayan toplumdan etkileniyor. Hessen Eyaleti ortalamasının üzerinde göçmen kökenli kişi bulunduran Offenbach’ta iki sosyal olgu birbirine bağlanmaktadır: Genel olarak nüfusun yaşlanması ve göçmen kökenli yaşlıların sağlık ve sosyal alanlardaki bakımı. Bu durum Alman sağlık ve sosyal sisteminin önündeki önemli bir sınavdır.

Bu iki faktörün hem göçmenler hem de kırsal kesimdeki yaşlılar için sağlık bakımından daha geniş kapsamlı sorunlara yol açabileceği beklenmektedir. Mevcut olan kaynaklarla bu kişilerin bakımı orta veya uzun vadede garanti altına alınamamaktadır. Bu konuda hızlı ve kalıcı bir çözüme ihtiyaç vardır.

Gesund­heitliche Versorgung ist ein Menschenrecht

Ev doktorlarının bazıları göçmen kökenli olsa da her branşın uzman doktorları için bunu söylemek zordur. Kliniklerde göçmen kökenli insanlara bakmak, yalnızca dil becerilerinin eksikliğinden dolayı değil, genellikle zordur. Yaşlı insanlar, genellikle sağlık sistemini ve koruyucu tıp önlemlerini yeterince bilmemeleri sebebiyle tedavi ve bakımları zorlaşabilir. Tedavi olmak insan haklarındandır ve tedavi olabilmek için kişinin başarılı bir şekilde `entegre` olması beklenemez. Bu sebeple yeni göçmenlerin gelmesi sağlık alanında zorlu bir meydan okumadır. Bu meydan okuma aynı şekilde artan yaşlı kişi sayısında da görülebilir, yaşlı kişilerin sağlıklarını korumaları daha zordur çünkü yaşlılıkta hareketliliğe yeterince önem verilmez. Bu noktada sağlık hizmetlerini daha etkin hale getirecek destek yollarını bulmak önemlidir.

Alle wichtigen Akteure

Bu sebeple Türk-Alman Sağlık Vakfı, Hessen Eyaleti Sosyal İşler ve Entegrasyon Bakanlığı’nın adına Offenbach’ta bölgedeki kültürel ihtiyaçları tespit edecek bir ağ kurdu. Burada amaç hem Yabancılar Konseyi veya entegrasyon hizmetleri gibi yerel kurumların, hem de yaşlılara hizmet eden merkezlerin birbirine bağlanması ve göçmenlerin kendi organizasyonları arasında işbirliği sağlamaktır. Bu şekilde Offenbach bölgesinde tüm önemli aktörleri bir araya getiren, kültürel ihtiyaçlara dayalı daha iyi bakım hizmetleri sağlanabilmektedir.

Augenmerk auf der Inter­kulturalität

Bütün bunların yanında, yaşlıların tıbbi olmayan bakımları için ‚sağlık danışmanlığı‘ eğitimi verilmektedir. Bu eğitim sırasında farklı kültürel ihtiyaçlar göz önüne alınır. Sağlık danışmanları basit tıbbi eylemler (tansiyon ölçme, şeker ölçme, ilaçların takibi vb.) haricinde, yaşlılarla sohbet edecek, doktor muaynelerinde onlara eşlik edecek ve böylelikle yaşlıların güven duyduğu bir kişi haline gelerek sosyal hayata katılımını da sağlayacaklardır. Sağlık danışmanlarının iki dilli olması, bunama sebebiyle Almanca kelimeleri hatırlamakta zorluk çeken ve kendilerini sadece anadilde ifade edebilen yaşlılar için aynı zamanda tercüman vazifesi de üstlenebilmelerini sağlar.

İletişim: Rafet Solak