Unser Projekte

Ebeveynler, okulları teşvik ediyor
Göçmen kökenli kişiler için eğitim fırsatının iyileştirilmesi

Eğitim, mutlu ve dolu yaşamanın temelidir. Çocuklarımız, okullarda bu beklentileri layıkıyla karşılamaya çalışıyor. Ne yazık ki, günümüzde bu çogu zaman yeterli olmuyor. Bu süreçte onlara destek olmak ve iyi bir başarı elde etmelerine yardımcı olmak biz velilerin elindedir. Pisa araştırmalarının da gösterdiği gibi, özellikle göçmen kökenli çocuklar için okul, tek başına eğitim başarısında fırsat eşitliğini sağlamaz. Bu nedenle, bu proje özellikle göçmen kökenli ebeveynlere hitap etmektedir. Elbette Alman ebeveynler de kurslara ve seminerlere katılabilir.

Hangi Olanakları Sunmaktayız?

“ Eltern fördern Schule”, her biri üç bölgede sürdürülen bir yıllık projedir. Göçmen kökenli ve göçmen kökenli olmayan ebeveynler, özel konularda bilgilendirilmek için, ögleden önce haftada iki kez burada buluşur. Bir kurs yöneticisi, soru ve yardım icin hazır bulunur. Ayrıca dikkat eksikliği, hiperaktivite veya iki dilliliğin teşviki gibi konularda bilgi vermek üzere birçok uzman davet edilmektedir. Ayrıca, veli toplantılarına eşlik ediyor ve ebeveynlere, okul ile ilgili sorunlarda veya çocuklarının özel ihtiyaçlarıyla ilgili sorunlarda onlara yardımcı oluyoruz. Dil sorunu olan kadınlara, ek olarak haftada bir kez eğitim ve okul odaklı özel bir dil kursu sunuyoruz.

İşbirliği

Projenin uygulanmasında, şehir/belediyeler, anaokullar, ilkokullar, okul öncesi kurslar ve bölgedeki çocuklar için mevcut tesvik kuruluşlar gibi tüm bölgesel muhataplari projeye dahil ediyoruz. Çocuklara destek olmak için, bu ağın oluşturulmasıyla ebeveynleri, en güncel bilgiler ışıgında çocuklarını bireysel olarak daha yoğun desteklemeleri için cesaretlendirmek istiyoruz. Özellikle göçmen kökenli ebeveynlerin bunu başarabilmeleri için, eğitim alanında ifade becerilerini özel bir dil kursu yardımıyla geliştirmeleri gerekmektedir.

Hedef Kitlesi

Bu bir yıllık kurs hizmeti, ilkokul çocuklarının ebeveynlerine yöneliktir. Çocuğu iki yıl içerisinde okula başlayacak olan ebeveynler de, bu kursa katılabilir. İlgili bütün velilere açık olan bu kurslar, ağırlıklı olarak göçmen kökenli aileler için planlanmıştır. Kurslara katılım ücretsizdir.

İletişim: Sabine Gerbich