Unser Projekte

UKGM-Giessen'de kültürlerarası poliklinik ve kültürlerarası açılış

Kültürel ihtiyaçlara uygun tıbbi hizmet ve bu alanda bilimsel değerlendirme sağlayan kültürlerarası sağlık merkezi

Projenin hedefleri

Model projenin amacı, göçmenlerin hastanedeki tıbbi bakımlarının daha iyi hale getirilmesidir. Bu noktada izlenecek 3 yöntem şu şekildedir: Hastaneye erişim hem bireysel başvuru hem de sevk durumlarında kültürel ihtiyaçlara uygun bir portal üzerinden gerçekleşecektir. Bu portal hekimlerle ilk iletişimi sağlayacak ve uygun departmanlara yönlendirme görevi üstlenecektir. Böylece hem hasta açısından en uygun yol izlenecek hem de zaman kaybının önüne geçilecektir. Portal ayrıca hastalar için iletişim kurulacak kişi görevini ve kültürel ihtiyaçlarla ilgili sorularda yetkili görevini üstlenecektir. Kültürlerarasılık, doktorlardan hastabakıcılara, yönetim kadrosundan diğer görevlilere kadar tüm hastane çalışanları için standart hale gelecektir. Hastane personelinin kültürlerarasılık konusunda eğitiminin yanında, özel seminerler ve pratik eğitimler sunulacaktır. Bu konuda başarılı olunabilmesi için, eğitimlerin planlanmasında ve takımlarının katılımı esnnasında bölüm başkanlarıylz işbirliği halinde olunması gerekir. Buna paralel olarak, tıbbi bilişim alanıyla işbirliği gerçekleştirilerek anketler yapılmalıdır. Bu anketlerle daha ekonomik bir bakım hizmeti sağlamak için, göçmen hastaların veya göçmen kökenli hastaların ya da mültecilerin, bu hizmeti nasıl değerlendirdikleri, hangi beklentilere sahip oldukları, nelerin değiştirilebileceği analiz edilmelidir.

Hastalar için sunulan hizmetler

Klinik Personeli / Bölümler için sunulan hizmetler

Kurumlar