Unser Projekte

Aktiv ol – Aktiv werden

Proje Fikri

Hannover Kriminal Araştırma Enstitütüsü’nün 9. sınıfa devam eden, 45 000 genç üzerinde yaptığı araştırmanın da gösterdiği gibi, bağımlılık ve şiddeti önlemeye yönelik projeler oldukça önemlidir. Araştırmanın sonuçlarına göre, her 7 gençten biri yabancı düşmanlığı içeren düşüncelere sahiptir ve her 6 gençten biri şiddet eylemine maruz kalmıştır. Gençlerin %11,5-18,1’si, kendilerinin herhangi bir şiddet eylemi gerçekleştirdiklerini bildirmişlerdir. Şiddet oranları ile eğitim olanakları ve okula uyum arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Araştırmanın da gösterdiği gibi, şiddet daha çok aile içinde yaşanmaktadır. Aile bağlarının ve güven duygusunun güçlendirilmesi, yetiştirme ve iletişim becerilerinin daha iyi hale getirilmesi, kısıtlı kaynaklara sahip olan ve stres altındaki ailelerin çocuklarının, aile içinde kabul ve emniyet duygusunu bulabilmelerini sağlayacaktır. Ancak bu şekilde, çocuk ve gençler kendilerini, bağımlılık ve şiddetten koruyabilirler.

Hedefler

Projenin Yapısı

Proje iki temel noktaya dayanmaktadır:

Projenin Sunduğu Hizmetler

İletişim: Ayla Gediz