Unser Projekte

DAVET I ve DAVET II – Projesi

Dietzenbach’ta oturan, AOK Hessen’a bağlı Türk göçmenlerin hastalık öncesi tedbir muayenelerinden yararlanma oranlarının arttırılması.

Sağlık alanındaki tedbir önlemlerinden yararlanma oranı, göçmen kökenlilerde toplumun geri kalanından daha düşüktür. Hedef grup olan göçmen kökenlilerde, koruyucu sağlık hizmetleri daha az bilinir ve bu hizmetlerden yararlanmaya çekinilir. Muayenehane doktorları ile işbirliği içinde, AOK ile ortak yürütülen projede Hessen Eyaleti’ndeki Türkiye kökenli sigortalılaron koruyucu sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanmaları hedeflenir. Eğitim ve danışmanlık yoluyla sağlık bilincine sahip bir yaşam sürerek, hastalıklardan ve engellerden mümkün olduğunca korunulabilir.

Projenin ve sunulan hizmetlerin etkinliği Dietzenbach’ta test edilmiş ve değerlendirilmiştir. Temsili verilerden yararlanma ve yapılan sağlık testlerinin sonuçlarına, kişisel verilerin koruma yasası ve etik komisyonun onayı ile 2 yıl boyunca anlamlı çoğunluğa sahip Türkiye kökenli sigortalılar tarafından itiraz edilebilir veya değiştirilebilir.

Proje, 10.11.2014 tarihinde Hessen Sağlık Bakanı Stefan Grüttner tarafından 3. Hessen Sağlık Ödülü’ne layık görüldü. Türk-Alman Sağlık Vakfı kurucusu Dr. Yaşar Bilgin, Wiesbaden Eyalet Parlementosundaki yaklaşık 100 davetlinin önünde ödülü kabul etti.

İletişim: Rafet Solak