Unser Projekte

Diyabet Araştıması

Diyabetes Mellitus kronik bir hastalıktır. Bu hastalığın iki tipi vardır. Tip 1 Diyabette, hasta deri altına enjekte edilecek insüline bağlı olarak hayatını sürdürür.

Tip 2 Diyabette hastaların, düzenli bir şekilde insüline ihtiyaçları yoktur.

Tip 1 Diyabet daha çok çocuklarda ve genç insanlarda görülür, sürekli olarak insüline ihtiyaç duymaları kendileri ve yakınları üzerinde baskı oluşturabilir.

Diyabet; gözler, böbrekler ve damarlar üzerinde birçok ek hastalığa yol açabilir. Tıbbi araştırmalar artık hastaları insüline bağlı yaşamaktan kurtarmak için yeni yöntemler bulmaya

çalışmaktadır. Geçmişte bu amaçla denenen yöntemlerden bir tanesi olan pankreas nakli ve pankreasta insülin üreten beta hücrelerin nakli istenen sonuçları vermemiştir.

Diyabet çalışma grubunda da görevli olan bilim insanları, alzheimer ve kalp krizi hastalarında kök hücre tedavisiyle, eksik olan beta hücreleri yenilemeye ya da kök hücre terapisi ile beta hücreleri yerleştirmeyi denenmişlerdir.

Gießen, Marburg ve İstanbul’daki bilim insanlarından oluşan bir çalışma grubu, söz konusu terapiyi araştırmışlardır. Araştırmalar henüz başlangıç aşamasında olsa da, bu yöntemin yakın bir gelecekte hastalara fayda sağlayacaği umut edilmektedir.

Bu sebeple 09.02.2012 tarihinde İstanbul’da Türk ve Alman bilim insanlarının bir araya geldiği bir sempozyum düzenlenmiştir.