Unser Projekte

Almanya'ya Hoşgeldiniz

Projenin
amacı

Türk-Alman Sağlık Vakfı’nın (TASV) bu model projesi , yeni gelen göçmenler için Hessen eyaletindeki 4 farklı bölgede belediyeler ve şehirlerle işbirliği halinde, bir karşılama kültürü oluşturmayı hedefler. Proje Hessen Sosyal İşler ve Entegrasyon Bakanlığı ve Asko-Europa Vakfı tarafından finanse edilmiştir.

Proje Hessen Sosyal İşler ve Entegrasyon Bakanlığı ve Asko-Europa Vakfı tarafından finanse edilmiştir.

Üç yıllık bir süre zarfında, belediye/şehir ile yapılan işbirliği çerçevesinde stratejiler geliştirildi. Karşılama kültürü için önemli olan alanlar saptandı. Daha sonra göçmenlerin ihtiyaçlarına yönelik bağımsız uygulamaların geliştirilebilmesi için araştırmalar yapıldı. Proje değerlendirilecektir.
Ayrıca proje kapsamında yapılan kamuoyu çalışmalarıyla farklı kesimlerden insanlara ulaşılması hedeflenmektedir.

Projenin Hayata Geçirilmesi

Bir karşılama kültürü geliştirmeyi hedefleyen proje, iki bağlamda ele alınabilir:

Bölgede Mevcut Olan Hizmetler ile Işbirliği

Projenin uygulanmasında, bölgede konuyla ilgili hizmet veren şehir/belediyeler, anaokullar, ilkokullar, okul öncesi kurslar ve bölgedeki çocuklar için mevcut tesvik kuruluşlar gibi muhatap kurum ve kişiler projeye dahil edilir.
Çocuklara destek olmak için bir ağın oluşturulmasıyla ebeveynleri, çocuklarını yeni bilgiler ışığında bireysel olarak geliştirmeleri için cesaretlendirmek istiyoruz. Özellikle göçmen kökenli ebeveynlerin bunu başarabilmeleri için, eğitim alanında ifade becerilerini özel bir dil kursu yardımıyla geliştirmeleri gerekmektedir.

İletişim: Türk-Alman sağlık Vakfı